Skip links

Omgevingsvisie, Provincie Overijssel, 2013

De provincie Overijssel heeft het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd tot één Omgevingsvisie. Het provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. Een korte uileg waar de Omgevingsvisie over gaat.

This website uses cookies to improve your web experience.