Skip links

Scharlaken Koord, Tot Heil des Volks, 2013

Vanessa vertelt hoe medewerkers van “Scharlaken Koord” haar hielpen toen ze in de prostitutie zat.
“Scharlaken Koord” biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie door middel van preventie-, straat- en maatschappelijk werk vanuit een christelijke visie en met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw. “Scharlaken Koord” is onderdeel van Tot Heil des Volks.

This website uses cookies to improve your web experience.