Skip links

The Subversives

Theo van Boven, emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Maastricht en voormalig directeur van de Verenigde Naties Division of Human Rights (1977-1982) was een van de eersten die de verantwoordelijkheid voor de internationale mensenrechten met veel moed en eerlijkheid verdedigde.

Functie: Trailer Editor
Productie:
Ethan Films
Jaar:
2019

Theo van Boven kwam oog in oog te staan met de meest onderdrukkende regimes van de 20e eeuw. Echter, in plaats van te zijn ontmoedigd, ondernam Van Boven drastische maatregelen, te beginnen met een historische werkgroep die een onderzoek startte naar Chili.

Hij opende voor de eerste keer de deuren naar de VN voor vluchtelingen en overlevenden van martelingspraktijken. Toen de werkgroep Verdwijningen werd goedgekeurd, tartte hij en zijn team niet alleen de Latijns-Amerikaanse militaire dictatoriale regimes maar ook andere regeringen wereldwijd.

This website uses cookies to improve your web experience.