Skip links

Functie: VFX
Architecture film about scenario-based design
Scenaristen, architecten, stedenbouwkundigen en ontwikkelaars spreken naar aanleiding van de première van de film Pakhuis Amsterdam over een mogelijke architectuur voor de toekomst. Samen met architect Michael van Bergen, die in de film ‘scenario-denken’ introduceert als reactie op een steeds verder vertakte, genetwerkte en veranderlijke werkelijkheid, onderzoeken we hoe we die aanpak kunnen inzetten.

Vier jaar lang werkte architect Michael van Bergen aan het project “Pakhuis Amsterdam,” waarin scenario-denken een antwoord moest bieden op deze vragen. Een klein stad appartement van slechts 63m2 werd omgedoopt tot architecten lab waar, in samenwerking met kunst- en ambachtslieden, het luxe, dynamische stadsleven moest worden vertaald.
Michael Van Bergen ontdekte in dit ‘lab’ dat scenario-denken in het ontwerpproces ervoor kan zorgen dat architectuur ruimtelijker, veelzijdiger en daarmee tijdlozer wordt. Dit alles is vastgelegd in de 5.5. minute fictie architectuurfilm door de befaamde filmmaker Rolf van Eijk.

This website uses cookies to improve your web experience.